Menu & Search

100 jaar vrouwenkiesrecht: emancipatie voltooid?

100 jaar vrouwenkiesrecht: emancipatie voltooid?

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat vrouwen in Nederland kiesrecht verkregen én zich verkiesbaar mochten stellen. Enerzijds moeten we dat vieren. Anderzijds valt er nog een hoop te bereiken volgens de feministische bewegingen in Nederland.

Ruim dertig jaar lang hebben verschillende vrouwenbewegingen actie gevoerd om te mogen stemmen en zich verkiesbaar te mogen stellen. ,,Het is niet zo dat vrouwen de straat op gingen en dat daarop werd gereageerd met een soort ‘vooruit dan maar’”, legt historicus en voorzitter van de Feministische Evolutie Leiden Rosanne Schot uit. ,,De vraag over burgerschap, wie we als volwaardige burgers zagen en wie invloed mochten uitoefenen werd gesteld. Daarin moet je het Koninkrijk der Nederlanden niet vergeten. Nederland heerste over een koloniaal rijk waarbij stemrecht was verbonden aan onderscheid in klasse, sekse en ras. Het duurde nog tot 1948 tot vrouwen in Suriname mochten stemmen.”

Met honderd jaar kiesrecht voor vrouwen zou je misschien verwachten dat het nu wel snor zit. ,,Je zou het hopen inderdaad”, zegt Devika Partiman, oprichter van Stichting Stem Op Een Vrouw, een initiatief dat kiezers oproept op vrouwen lager op de kieslijsten te stemmen. ,,Maar we vergeten nog wel eens dat daarvoor eeuwen waren dat burgers niks te zeggen hadden. Pas enkele honderden jaren mochten de mannen meepraten. Cultuurverandering gaat heel traag. We zijn teveel gaan denken dat alles zichzelf oplost nu vrouwen ook stemrecht hebben.”

“We zijn nog niet gelijk, denkt ook Madeleijn van den Nieuwenhuizen, onderzoeker aan de Columbia University en beheerder van het mediakritische Instagramaccount @Zeikschrift. ,,Nederland is een van de meest progressieve landen ter wereld, maar ook een land waar vrouwen onder andere economisch nog niet gelijk zijn aan mannen. Sinds de motie Tendeloo uit 1955 mogen vrouwen niet meer ontslagen worden als ze trouwen of zwanger worden. Toch ligt de verwachting van zorg vaak disproportioneel bij de moeder. Die gaat vervolgens part-time werken, bestijgt minder gauw topfuncties en heeft minder koopkracht. Zo verworden sociale ongelijkheden tot economische ongelijkheden.”

Lees het hele verhaal op Metronieuws.nl

Lees hier alle interviews van mijn hand

Enthousiast? Volg me ook op Facebook, Instagram en Twitter! Liever in je mailbox? Schrijf je dan hier in voor mijn maandelijkse nieuwsbrief.